Ad sti afsted

Hvorfor skal man lave mindfulness for piger ?

By malene@adstiafsted.dk

februar 2, 2024
Del indlægget:

Det er der mange fine og rare forklaringer på. Fordi de er de mest interesserede, fordi de stadig har lyst til at eksperimentere, fordi det er hyggeligt etc.

Men i virkeligheden er der e anden og knapt så hyggelig forklaring. Det helt enkle svar på spørgsmålet er, at pigerne i vores samfund har det p….dårligt. Og de vil over tid udvikle sig til kvinder der har det p…dårligt. Og det kan vi ganske enkelt ikke leve med og heller ikke være bekendt.

Er det nu ikke bare noget, jeg finder på?

Nej det er det ikke. Statens Institut for Folkesundhed laver hvert 4. år en såkaldt “Skolebørns undersøgelse” som undersøger de danske børns trivsels- helbreds – og sundhedstilstand. Undersøgelsen gennemføres blandt 7. 8. og 9. klasses elever og blev senest gennemført i 2022. Den viste heldigvis, at mange børn i Danmark trives og er sunde og raske.

 Men der er en markant undtagelse: Nemlig det mentale og emotionelle helbred blandt pigerne. Tendensen ses allerede blandt undersøgelsens yngste piger men stiger stødt til, den topper  blandt pigerne i 9. klasse. Hvor 59% svarer, at de føler sig nervøse én eller flere gange om ugen, og 50% fortæller om lavt selvværd. Til sammenligning er det henholdsvis 29 og 20 % af drengene. 

Undersøgelsen konkluderer, at “særligt piger i 9 klasse mistrives og har mentale og emotionelle helbredsproblemer”, i form af lavt selvværd, ensomhed, stress og nervøsitet. Samt at problematikken er eskaleret siden 2010. I 2010 fortalte f.eks. 23% af pigerne, at de ofte var nervøse mod de nu 59%.

Jeg er ikke vild med tal, så det her skal ikke udvikle sig til en gang “number dropping” men du kan i stedet selv kigge på undersøgelsen her.

Nu tænker du måske, hvordan har det her noget at gøre med mindfulness ? Det skal jeg straks svare på. Mindfulness er nemlig en metode til at styrke det mentale helbred. Ligesom vi træner vores krop for at holde os sunde og styrke vores fysiske helbred, kunne vi træne vores sind for at holde os mentalt stærke og sunde. 

Vi ved, at hvis vi skal kunne holde til alle de usunde ting, vores kroppe bliver udsat for i hverdagen i form af stillesiddende arbejde, junkfood, for meget sukker, alkohol, kaffe og alt muligt andet, så skal vi træne. Og det gør rigtig mange af os. 

På samme vis kan vi træne vores sind til at holde til alle de usunde ting, det bliver udsat for i hverdagen i form af samfundskrav, input fra digitale medier, krav om succes, skønhedsidealer, stress, angst, at skulle passe ind, at skulle præstere højt osv. Alt sammen ting, som faktisk slet ikke er for børn.

Og det er dér, mindfulness kommer ind i billedet. Mindfulness er mental træning. Mindfulness hjælper os ikke til at passe ind eller til at leve op til de herskende skønhedsidealer. 

Men ved at arbejde med at finde sine egne styrker og bringe dem i spil ved at anvende strategier til at opnå ro og balance, via nemme øvelser, som kan praktiseres i hverdagen, så hjælper mindfulness os til at kunne holde fast i os selv og erkende og leve med, at vi ikke behøver at passe ind eller leve op til de herskende skønhedsidealer. For nu at følge disse eksempler til dørs.

Det kunne jeg selv have haft brug for, men den slags ideer var ikke noget, vi kendte til i min ungdom på Lolland i slut 80’erne og start 90’erne. Og som man kan læse i den seneste Skolebørns undersøgelse, er det kun blevet sværere for pigerne siden dengang. 

Det er derfor, jeg laver mindfulness for piger. Hvis vi kan forebygge det mentale og emotionelle dyk pigerne, oplever fra 7. til 9. klasse ved at give dem mentale redskaber at stå imod med, inden det sker, så er der da slet ingen tvivl om, at det er det, vi skal.

Det er derfor, jeg laver mindfulness for piger.

Pigerne laver mindfulness i et stort telt. Det giver en fantastisk stemning.

Andre indlæg

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien